Miluj své bližní

5:07

Autor hudby: Jan Botek
Autor textu: Richard Mastil

ukázka

1.
Zvláštní, jak se trápíš tíhou bezpráví
S vášní ránu vrátíš, i vítr vypráví.
Příběh dávno známý nás už dohání,
hříbě tygr zmámí, že prý je k sežrání.

Pr:
Výraz tvých očí, když na to skočíš znám,
(už jsem to zkusil tisíckrát)
Jedni jsou svatí a druzí platí chrám.
(i Bůh si musí s něčím hrát)


Ref:
Láska a víra jsou v popelnicích,
každý den zkázu teď vítám i na ulicích,
z prázdných dlaní bez čar neumím číst
kam osud mizí, jak máme žít.
Závist a bída jen urychlí pád,
pouze kdo vítězství snídá, ten může se smát
sílou zbraní něžně zkoušíme říct:
miluj své bližní, budou-li chtít.

2.
Spásná slova básní, září každý rým,
prázdná zloba zkrásní, protkaná šílenstvím.
Nářek, umírání věrní oslaví,
tmáře, co se brání na pranýř postaví.